Összefoglaló az eddigi tudományos munkásságomról

2023.08.02

2004 óta vagyok jelen a tudományos életben.

Ez idő alatt 56 hazai és nemzetközi konferenciaelőadást tartottam, melyek közül kiemelkedő fontosságúnak tartom:

 • az évről évre megrendezett Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen történő bemutatkozásaimat, ahol a fiatal felnőtt korosztály beszédfeldolgozási és jegyzetelési nehézségeinek kutatási eredményeit ismertettem,
 • a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusokon tartott beszámolóimat a nyelvi és beszédzavarok vizsgálati és terápiás lehetőségeiről,
 • a Beszédkutatás Konferenciákon tartott előadásaimat a nyelvi és beszédzavarok, különösen a dadogás mozgásfejlesztéssel megvalósított kezeléséről,
 • a Magyar Lovasterápia Szövetség által rendezett konferenciákon történő esetbemutatásaimat a lovasterápiás praxisomból (a lóháton történő anyanyelvi nevelés lehetőségeiről),
 • a Kommunikációs Nevelésért Egyesület konferenciáján tartott plenáris előadásomat saját innovatív módszeremről, az Integratív Diszlexia-terápiáról,
 • valamint a II. Művészetterápiás Világkongresszuson, ill. a Különleges Bánásmód c. nemzetközi konferenciákon történő szerepléseimet (pl. a szelektív mutizmus kutatási eredményeiről).

17 cikkem jelent meg tudományos folyóiratokban, pl.:

11 tanulmányomat jegyzik különböző konferenciakötetek, ezek között angol nyelven olvasható publikációm a

 • "Lexical Access in the Work of the Stenographer" (a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 92. számában).

3 tanulmányom látott napvilágot többszerzős tanulmánykötetben, ezek közül a legfontosabbnak a Gósy Mária főszerkesztésével készült Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban c. 2007-es kötetben olvasható munkámat tartom:

 • a Felnőttkori beszédfeldolgozási nehézségekről címmel.

5 saját jegyzetem, ill. könyvem jelent meg:

 • a Kommunikációs gyakorlat I. és II. (egyetemi jegyzetek),
 • a Segédlet hallgatói portfólió összeállításához (szintén egyetemi jegyzet),
 • a Lovasterápia a neuro- és pszicholingvisztikai zavarok rehabilitációjában (nyomtatott könyv), illetve
 • a Lovasterápia a nyelvi fejlesztésben (e-könyv, mely megvásárolható itt: https://undergroundbolt.hu/termek/lovasterapia-a-nyelvi-fejlesztesben-ekonyv/).

2011-ben a párizsi Intersteno Világbajnokságon 9. helyezést értem el gyorsírásból.