Pedagógus-továbbképzés

"Az olvasási készség integratív fejlesztése" 


Örömmel tájékoztatom a programom iránt érdeklődő pedagógusokat, hogy az alsó tagozatos gyermekek számára kidolgozott módszerem immár akkreditált pedagógus-továbbképzés formájában szakemberek számára is elsajátítható!

Az Oktatási Hivatal által vezetett nyilvántartásban itt találják meg: 

https://www.oktatas.hu/pir/!PIR_PUBLIC/publikus-felulet/8785 


A program elnevezése: "Az olvasási készség integratív fejlesztése"

Az alapítási engedély száma: A/13004/2023

A felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2023/000897

A továbbképzés szervezője és oktatója: Dr. Schéder Veronika (veronika.scheder@gmail.com, +36/20/3447879)

A tanfolyam összóraszáma: 30 óra (online kontakttal)


A képzés az alábbi alapképzettségekre épül (tehát a pedagógus-továbbképzésre való jelentkezés feltételei):

 • Konkrét pedagógus szakképzettség
  • Óvodapedagógus
  • Tanító
   • bármely tanító
  • Tanár
   • csak valamely szaktárgyat oktató tanár
    • Magyar nyelv és irodalom
    • Ének-zene
    • Dráma és színház
 • Egyéb, pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség: táncpedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus

Figyelem! Aki nem a fenti alapvégzettségekkel rendelkezik, az alábbi lehetősége van a módszer elsajátítására: https://www.diszterapia.hu/online-kepzesek/ 


A következő képzés várható indulása: 2024. április 12.

A jelentkezés módja: a bejegyzés alján található űrlapon keresztül, vagy az űrlapon kért adatok megküldésével az alábbi e-mail-címre: veronika.scheder@gmail.com 


A továbbképzésről a pedagógusok tanúsítványt kapnak, mely önálló munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén jogosít. 


A továbbképzés tematikája:

1. Nyelvtudományi alapismeretek (5 óra)

 • A fejlődési diszlexia oki háttere, tünetei; az eszközös vizsgálatok (fMRI, EEG) tanúságai
 • A nyelvfejlődés áttekintése a diszlexia-veszélyeztetettség szempontjából születéstől kisiskolás korig 
 • Az olvasás pszicholingvisztikai modellje; olvasástanítási módszerek
 • A mozgás- és a nyelvfejlődés kapcsolata

2. A klasszikus balett mozgáskultúrája (4 óra)

Figyelem! A részvétel nem igényel sem balettos alkatot, sem speciális előképzettséget! A gyakorlatokat bárki képes kivitelezni, továbbá a mozdulatok bemutatását a vizsgán nem balettoktatói szemmel minősítjük!

 • Táncelőkészítő gimnasztika
 • A klasszikus balett alapelemei: bemelegítő gyakorlatok, a helyes testtartás kialakítását célzó gyakorlatok, térformák, az óra főrészének gyakorlattípusai (elemek: 5 lábpozíció, 1-3. karpozíció, balettos kéztartás, spicc, flex; gyakorlatok: demi és grand plié, battement tendu, battement jeté, passé, allongé, relevé, souté, chassé), befejező rész (lassú játékgyakorlatok)

3. Az olvasási készség integratív fejlesztésének programja (21 óra)

 • Mesés kerettörténetbe illesztés (meseterápiás szempontok); Az a, s, d, f, j, k, l, é betűk balettos leképezése; a szóköz eltáncolása
 • Az i, m, r betűk balettos leképezése (A betűk nagymozgásos megformálását mindig a beszédészlelési részfolyamatokat, ill. a fonológiai tudatosságot is fejlesztő nyelvi gyakorlatokkal kombináljuk - ez a további témakörökre is érvényes.)
 • A vessző, a pont, a nagybetűk és a v betű balettos leképezése
 • Az o, á, g betűk balettos leképezése
 • Az e, u, p betűk balettos leképezése
 • A t, n, c betűk balettos leképezése
 • A h, ő, y betűk balettos leképezése
 • A b, ö, z betűk balettos leképezése
 • Az ü-ű és az ó, í, ú betűk balettos leképezése
 • Integratív esetbemutatások

 

Az ismeretek számonkérésének módja, tartalmi és formai követelményei:

Írásbeli teszt (online formában) és gyakorlati záróvizsga (jelenléti formában).

Leírása:

1. Egy írásbeli feleletválasztós teszt kitöltése az első öt óra/1. fő tartalmi egység elméleti anyagából a második konzultációs nap elején (a kontaktóraszámhoz viszonyított plusz 10 perc időtartamban). A teszt tartalmazza az előző előadásokon elhangzott ismereteket a nyelvfejlődés tipikus és atipikus folyamatáról, a diszlexia tüneteiről és oki hátteréről, a mozgás- és a nyelvi fejlődés kapcsolatáról. 2. A sikeres írásbeli teszt teljesítése után, a program végeztével kerül sor a gyakorlati záróvizsgára – a kontaktórákon kívüli külön időpontban, a vizsganapon. A pedagógusnak egy 45 perces foglalkozástervet kell előre megírnia és a vizsganap reggelén papír-alapon leadnia a képzésvezetőnek, azt szóban prezentálnia, illetve annak egy választott részét a gyakorlatban bemutatnia úgy, hogy a csoporttársainak tartja a foglalkozást.

Szempontok meghatározása:

1. Az írásbeli számonkérést legalább 60%-os eredményességgel kell teljesíteni. Sikertelen teszt 7 nap múlva (ill. 7 naponként) korlátlan számban ismételhető (addig a hallgató továbbhaladhat a tanulmányaiban). 2. A foglalkozástervet a továbbképzés vezetője a megvalósíthatóság, a képzés során elsajátított módszerek alkalmazásának és a várható eredményességnek a szempontjából értékeli. Az értékelés fontos szempontja, hogy a pedagógus szakszerűen felhasználja-e a továbbképzés során elsajátított ismereteket, foglalkozásterve illeszkedik-e saját alapképzettségének megfelelő munkaköréhez (sikeresen tudta-e az elsajátított tartalmakat a maga számára adaptálni), továbbá a feladattípusok megfelelnek-e a választott életkorú célcsoportnak.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az összóraszám 90%-án történő részvétel, sikeres írásbeli teszt és sikeres gyakorlati záróvizsga. Sikertelen írásbeli teszteredmény esetén a hallgató gyakorlati záróvizsgát nem tehet, a tanfolyamot nem kell megismételnie, de legközelebb 1 év múlva tehet komplex záróvizsgát, amelyen a tanfolyam elméleti anyagát nem írásban, hanem szóban kéri számon a szervező, a gyakorlati feladatok bemutatása mellett. A sikertelen gyakorlati záróvizsga hasonlóképp 1 év múlva ismételhető. A pótvizsga díja: 25.000,- Ft.


Részvételi díj: Az Oktatási Hivatal honlapján mindig egy tól-ig keret van meghatározva. Mivel a keretösszeg, ill. a keretösszegen belüli pontos összeg idővel változhat, az aktuális részvételi díjról e-mail-ben adok felvilágosítást (veronika.scheder@gmail.com). (Bankszámlaszám: 1160000 600000000 94139815  (Erste Bank). A kedvezményezett neve: Dr. Schéder Veronika. A Közlemény rovatba a saját név kerüljön, vesszővel melléírva, hogy "továbbképzési díj".)


Vizsgadíj: a vizsgadíjat a részvételi díj tartalmazza.


A programból való kimaradás, ill. visszalépés jogkövetkezményei: 

A résztvevőkkel a képzés indulása előtt e-mail-es kapcsolattartás formájában felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződést aláírva és szkennelve (szintén elektronikus úton) az első konzultációs napig vissza kell juttatni a képzésszervezőhöz. Az a résztvevő, aki aláírta a felnőttképzési szerződést, a képzés teljes részvételi díjának megfizetésére köteles, akkor is, ha időközben visszalép/kimarad a képzésből. Kivételt képez ez alól az az eset, ha olyan egészségügyi problémája adódik, amely nem teszi lehetővé a képzés befejezését, és erről a résztvevő hiteles szakorvosi igazolással rendelkezik. Amennyiben a képzésszervező/oktató hibájából hiúsul meg a képzés, természetesen a jelentkezőknek visszatérítjük az általuk befizetett összegeket.

Jelentkezési lap

Az alábbi adatok megadása után e-mail-ben vesszük fel Önnel a kapcsolatot. A képzés indulása előtt egy héttel elküldjük a felnőttképzési szerződést, melyből egy példányt aláírva (beszkennelve) szintén elektronikus úton kérünk vissza Önöktől a képzés első konzultációjáig.