Üdvözlöm az oldalamon!


Tekintsen meg egy rövid összefoglalót a munkámról, itt:

Dr. Schéder Veronika vagyok, nyelvész.

Győrben születtem, 1979-ben. Az általános iskolát balett tagozaton végeztem, ahol az akkoriban még Markó Iván vezette Győri Balett társulatának táncosaitól/balettmestereitől tanultam. Később közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, gyors- és gépíró - idegen nyelvi ágazaton.

Első diplomámat a nyíregyházi tanárképző főiskolán szereztem, gyors- és gépírás - magyar (tanári) szakon. Kiemelkedő tanulmányi eredményeimnek köszönhetően rögtön állást is kaptam az intézményben, és az azt követő 20 évben főiskolai, majd egyetemi oktatóként/kutatóként dolgoztam (tanársegédi, adjunktusi, végül docensi pozícióban). Kezdetben a gyors- és gépírás szakos tanárjelölteket oktattam, később gyógypedagógus-logopédushallgatókat és magyartanárjelölteket.

Doktori tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában végeztem, pszicholingvisztika alprogramon. (A pszicholingvisztika leegyszerűsítve azzal foglalkozik, hogy mi megy végbe az emberben, miközben a nyelvet valamilyen módon használja, pl. beszéli, megérti, írja, olvassa...) Kutatási témám a beszédmegértési és jegyzetelési nehézségek összefüggéseinek vizsgálata volt a fiatal felnőtt korosztályban. Disszertációmat 2009-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel.

Időközben elvégeztem az akkreditált lovasterapeuta-továbbképzést, és egyéni vállalkozóként évekig dolgoztam lovasterapeutaként is a gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás szakágon. Pácienseim főleg a nyelvi és beszédzavarokkal küzdők közül kerültek ki, s jártak hozzám diszlexiás, diszkalkuliás, dadogó, szelektív mutista, ADHD-s, autizmus-spektrumzavarral élő, szorongó, ticelő gyermekek. Ezen kívül az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzéseket teljesítettem: "A tanulási nehézségek felismerése és kezelése (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)" (Nyíregyházi Egyetem); "Kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának lehetőségei és technikái" (Debreceni Református Hittudományi Egyetem); "Metamorphoses" alkotó-fejlesztő meseterápia (Budapest, FÜPI); Tréning a diszlexiáról a felsőoktatásban dolgozóknak (Nyíregyházi Főiskola). Szintén akkreditált felnőttképzésben szereztem táncoktató képesítést is klasszikus balett szakirányon.

Fenti kompetenciáimra építve, sokéves gyakorlati tapasztalataim és kutatási eredményeim alapján végül egy saját módszert dolgoztam ki azoknak a gyerekeknek a megsegítésére, akik számára nehezen megy az olvasás (/írás) elsajátítása, illetve későbbi készségszintű használata. Jelenleg főállásban végzem a hozzám érkezők kiegészítő nevelését-oktatását az itt bemutatott integratív módszerem alkalmazásával.


Tudományos tevékenységem

 2004 óta vagyok jelen a tudományos életben. 

Ez idő alatt 56 hazai és nemzetközi konferenciaelőadást tartottam, melyek közül kiemelkedő fontosságúnak tartom:

 • az évről évre megrendezett Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen történő bemutatkozásaimat, ahol a fiatal felnőtt korosztály beszédfeldolgozási és jegyzetelési nehézségeinek kutatási eredményeit ismertettem,
 • a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusokon tartott beszámolóimat a nyelvi és beszédzavarok vizsgálati és terápiás lehetőségeiről,
 • a Beszédkutatás Konferenciákon tartott előadásaimat a nyelvi és beszédzavarok, különösen a dadogás mozgásfejlesztéssel megvalósított kezeléséről,
 • a Magyar Lovasterápia Szövetség által rendezett konferenciákon történő esetbemutatásaimat a lovasterápiás praxisomból (a lóháton történő anyanyelvi nevelés lehetőségeiről),
 • a Kommunikációs Nevelésért Egyesület konferenciáján tartott plenáris előadásomat saját innovatív módszeremről, az Integratív Diszlexia-terápiáról,
 • valamint a II. Művészetterápiás Világkongresszuson, ill. a Különleges Bánásmód c. nemzetközi konferenciákon történő szerepléseimet (pl. a szelektív mutizmus kutatási eredményeiről). 

17 cikkem jelent meg tudományos folyóiratokban, pl.:

12 tanulmányomat jegyzik különböző konferenciakötetek, ezek között angol nyelven olvasható publikációm a

3 tanulmányom látott napvilágot többszerzős tanulmánykötetben, ezek közül a legfontosabbnak a Gósy Mária főszerkesztésével készült Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban c. 2007-es kötetben olvasható munkámat tartom: 

 • a Felnőttkori beszédfeldolgozási nehézségekről címmel.

5 saját jegyzetem, ill. könyvem jelent meg: 

 • a Kommunikációs gyakorlat I. és II. (egyetemi jegyzetek),
 • a Segédlet hallgatói portfólió összeállításához (szintén egyetemi jegyzet),
 • a Lovasterápia a neuro- és pszicholingvisztikai zavarok rehabilitációjában (nyomtatott könyv), illetve
 • a Lovasterápia a nyelvi fejlesztésben (e-könyv, mely megvásárolható itt: https://undergroundbolt.hu/termek/lovasterapia-a-nyelvi-fejlesztesben-ekonyv/).

2011-ben a párizsi Intersteno Világbajnokságon 9. helyezést értem el gyorsírásból.