Üdvözlöm az oldalamon!


Tekintsen meg egy rövid összefoglalót a munkámról, itt:

Dr. Schéder Veronika vagyok, nyelvész.

Győrben születtem, 1979-ben. Az általános iskolát balett tagozaton végeztem, ahol az akkoriban még Markó Iván vezette Győri Balett társulatának táncosaitól/balettmestereitől tanultam. Később közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, gyors- és gépíró - idegen nyelvi ágazaton.

Első diplomámat a nyíregyházi tanárképző főiskolán szereztem, gyors- és gépírás - magyar (tanári) szakon. Kiemelkedő tanulmányi eredményeimnek köszönhetően rögtön állást is kaptam az intézményben, és az azt követő 20 évben főiskolai, majd egyetemi oktatóként/kutatóként dolgoztam (tanársegédi, adjunktusi, végül docensi pozícióban). Kezdetben a gyors- és gépírás szakos tanárjelölteket oktattam, később gyógypedagógus-logopédushallgatókat és magyartanárjelölteket.

Doktori tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában végeztem, pszicholingvisztika alprogramon. (A pszicholingvisztika leegyszerűsítve azzal foglalkozik, hogy mi megy végbe az emberben, miközben a nyelvet valamilyen módon használja, pl. beszéli, megérti, írja, olvassa...) Kutatási témám a beszédmegértési és jegyzetelési nehézségek összefüggéseinek vizsgálata volt a fiatal felnőtt korosztályban. Disszertációmat 2009-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel.

Időközben elvégeztem az akkreditált lovasterapeuta-továbbképzést, és egyéni vállalkozóként évekig dolgoztam lovasterapeutaként is a gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás szakágon. Pácienseim főleg a nyelvi és beszédzavarokkal küzdők közül kerültek ki, s jártak hozzám diszlexiás, diszkalkuliás, dadogó, szelektív mutista, ADHD-s, autizmus-spektrumzavarral élő, szorongó, ticelő gyermekek. Ezen kívül az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzéseket teljesítettem: "A tanulási nehézségek felismerése és kezelése (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)" (Nyíregyházi Egyetem); "Kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának lehetőségei és technikái" (Debreceni Református Hittudományi Egyetem); "Metamorphoses" alkotó-fejlesztő meseterápia (Budapest, FÜPI); Tréning a diszlexiáról a felsőoktatásban dolgozóknak (Nyíregyházi Főiskola). Szintén akkreditált felnőttképzésben szereztem táncoktató képesítést is klasszikus balett szakirányon.

Fenti kompetenciáimra építve, sokéves gyakorlati tapasztalataim és kutatási eredményeim alapján végül egy saját módszert dolgoztam ki azoknak a gyerekeknek a megsegítésére, akik számára nehezen megy az olvasás (/írás) elsajátítása, illetve későbbi készségszintű használata. Jelenleg főállásban végzem a hozzám érkezők kiegészítő nevelését-oktatását az itt bemutatott integratív módszerem alkalmazásával.