Miben ad újat az integratív diszlexia-terápia?

2021.09.11

Jobb olvasóvá válni olvasásgyakorlás nélkül? Igen!

https://www.youtube.com/watch?v=_zoTCCkluZ4

Miért pont a balett?


Mindenekelőtt tisztázni szeretném, hogy ezeken a foglalkozásokon nem balettoktatás zajlik, csupán felhasználjuk a klasszikus balett egyes elemeit a nyomtatott kisbetűk saját testünkön történő megformálásához. Ezzel együtt a balett iránt érdeklő kislányok és a balettől idegenkedő kisfiúk komfortérzetét egyaránt kielégítő a módszer.

Amiben eltér a megszokott fejlesztésektől:

- hogy nem kell még az egésznapos iskolai erőlködés után is olvasni-olvasni...,

- nem kell a kicsiknek a fáradt csuklójukkal a betűk nehézkes formálgatásával még itt is bíbelődni,

- hanem: élvezni lehet a mesehallgatást, az egyhelybenülés helyett meg szabad mozdulni, fel lehet állni, lehet csapatmunkában kreatívan együttgondolkodni, olykor zenére táncolni.


Mire jó mindez?

A nyomtatott kisbetűk alakja, amelyekkel a leggyakrabban találkozunk a hagyományos papíralapú könyvek, újságok, vagy a digitális felületek lapjain, beépülnek a gyermekek testébe. A testtudat, a nagymozgások koordinációjának fejlesztéséből kiindulva segítem a téri tájékozódás, az egyensúly, a szem-kéz koordináció, a vizuális észlelés, a mozgásészlelés és a beszédészlelési részfolyamatok fejlődését.


Miért?

Mert a fentiek az alapjai az olvasás zökkenőmentes elsajátításának és későbbi készségszintű használatának, és mert a diszlexiás gyerekeknél ezek az említett tényezők gyengébben vagy zavartan működnek.


A foglalkozásokat egy mesés kerettörténetbe ágyazzuk. Egy saját magam által írt mese egyes fejezeteit mesélem el hétről hétre a gyerekeknek, miközben felhasználom a meseterápiás képzettségemből fakadó ismereteimet is - úgyhogy a foglalkozások szociális és érzelmi többlettartalmuknál fogva túl is mutatnak a diszlexia-terápián, olyan lelki tartalmak irányába, amelyekre korunkban igazán nagy szükség mutatkozik. Szeretetteljes, barátságos, egymást tisztelő és elfogadó légkörben - és ennek átadásával.

Miért pont az elektronikus írástechnika?


A jelenlegi tudományos álláspont szerint a diszlexiás tanulók zöménél kimutatható a beszédészlelési részfolyamatok gyengébb vagy zavart működése. Az elektronikus írástechnika elsajátításának módszerében éppen az a plusz, hogy a diszlexiás tanulók hiányzó vagy gyengébb, ill. zavart részképességeit hatékonyan támogatja.


Hogyan?

Elsősorban az úgynevezett közös hangos betűzés alkalmazásával. Látom (az előttem lévő másolandó szöveget) - mondom (bezűzve hangoztatva!) - hallom (amit kiejtettem) - csinálom (billentem az adott betűnek megfelelő billentyűt a számítógépen). Ezen kívül az egyes betűket a 6-7 évesek betűtanítási sorrendjétől eltérő sorrendben, speciálisan a diszlexiás gyerekek igényeihez igazítva, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva, a homogén gátlás esetleges fellépésének kiküszöbölésével tanítom.


Mire jó mindez?

Sok érzékszerv együttes bevonásával támogatjuk meg a betűkkel való újraismerkedés folyamatát - s mint tudjuk, minél több érzékszervi csatornán keresztül kap megtámogatást egy bejövő inger, annál könnyebben és annál tartósabban rögzül! Munkánk fontos része a ritmushoz igazodás, a ritmusra történő mozdulatok kivitelezése is. A folyóírás nehézségeivel is küzdő diszlexiás gyerekek ráadásul elsajátíthatnak egy olyan alternatív írás-, ill. jegyzetelési technikát, ami nagyban megkönnyíti majd mindennapjaikat.


Miért?

Mert így fejlődik a gyerekek fonológiai tudatosságának képessége, amely elengedhetetlen feltétele az olvasás zökkenőmentes elsajátításának és későbbi készségszintű használatának, és amely a diszlexiás gyerekek zöménél bizonyítottan rosszul működik.


A beszédészlelési részfolyamatok működési sajátosságairól, zavarairól, és a zavaroknak az olvasási készséggel kapcsolatos összefüggéseiről hamarosan egy hosszabb cikket is olvashatnak majd tőlem.