Meseterápiás foglalkozások szorongó diszlexiás, diszgráfiás gyerekeknek

2022.12.04

Egyre gyakrabban találom magam szemben azzal a jelenséggel, hogy a hozzám járó diszlexiás, diszgráfiás gyerekek az iskolában talán nem is a tanulási nehézségeiktől szenvednek igazán, hanem az annak nyomában kullogó megaláztatottságtól. Sajnos ennek az érzésnek az állandósulásához gyakran mind a pedagógusok, mind a gyerektársak aktívan hozzájárulnak (tisztelet a kivételnek!). Tanítványaim között sok a szorongó gyermek, aki már annyira befeszült az iskolai kudarcélményekhez tapadó lenéző gesztusoktól, gúnyosan odavetett félmondatoktól, pellengérre állítástól..., hogy lassan azért teljesít alul, mert a számonkérésekkor már inkább az elkerülő magatartást választja (csak hagyják békén). Sajnos ezeknek a gyerekeknek sokszor esélyük sincs arra, hogy kiderüljön, milyen értékek szunnyadnak bennük. Pedig oly' sok téren rendkívül okosak, kreatívak (és még sorolhatnám), csakhogy ezt magukról is egyre kevésbé hiszik el. Egyre szorongóbbá válnak, rohamosan gyengül az önértékelésük, csökken az önbizalmuk és szinte elvész az önbecsülésük.

A fenti tapasztalatok alapján saját diszlexia-terápiás csoportjaimban felmerült az igény arra, hogy olyan meseterápiás foglalkozásokat indítsak (képesítésemnek megfelelően), amellyel a diszlexiás, diszgráfiás (vagy egyéb okból kifolyólag) szorongó gyermekeknek az alábbiakban tudok segíteni:

  • Először is az önismeretük fejlesztésében. Hogy sikerüljön önmagukat viszonylag tisztán, a realitásoknak megfelelően látni: előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságaikkal együttvéve.
  • Erre épülve az önértékelésük erősítésében. Abban, hogy egyre elismerőbb véleményt tudjanak formálni saját magukról: külső-belső tulajdonságaikról, cselekedeteikről.
  • Aztán az önbizalmuk erősítésében: legyenek képesek őszintén hinni saját belső erejükben, és annak megfelelően vállalni és teljesíteni feladataikat.
  • Végül pedig abban, hogy elegendő önbecsüléssel rendelkezzenek ahhoz, hogy bármilyen körülmények között tudják vállalni önmagukat, a teljesítményüket (másképp megfogalmazva: a körülmények ellenére is önazonos teljesítményt tudjanak nyújtani). Az önbecsülés azt jelenti, hogy képesek vagyunk elfogadni és tisztelni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, ismerjük az értékeinket, s nem az örökös alkalmatlanság-érzés szorongat bennünket, hiszen kellő belső stabilitással rendelkezünk.

Az önbecsülés hiányának következménye lehet a gyengébb tanulási teljesítmény, és megfordítva: amennyiben a gyermek önbecsülését sikerül megerősíteni, az az iskolai előmenetelére is kedvezően hathat. (Az említett - vastagon szedett - fogalmakról bővebben olvashatnak az alábbi két szakirodalomban, melyet szeretettel ajánlok: Pál Ferenc 2012. A szorongástól az önbecsülésig. Budapest, Kulcslyuk Kiadó.; Berentés Éva 2012. Az érett személyiség. Budapest, Pro Personal Kiadó.)

A fenti célok érdekében indítok a 2022/23-as tanév második félévében egy 16 alkalomból álló (hetente 1 óra időtartamú) meseterápiás foglalkozássorozatot az arra igényt tartó gyerekeknek.

Jelentkezni az életkor megjelölésével 2023. január 6-áig lehet ezen az e-mail-címen: info@diszterapia.hu.

Részvételi díj: kiscsoportos (max. 5 fő) formában 5000,- Ft/fő/alkalom, mellyel a jelentkező a foglalkozásokon való részvételi lehetőségét biztosítja. A jelentkezéssel egyidejűleg a résztvevő vállalja a foglalkozássorozat elvégzését.