Igazságügyi nyelvészet  - a disz...-esek szolgálatában is

2023.04.11

2023. április 1-jén az igazságügyi nyelvészetről, az igazságügyi nyelvész szakértők munkájáról tartottam előadást Szegeden, meghívásos alapon, egy tehetséggondozó program keretei között, középiskolás diákok számára. 

Amikor az anyagomat elkezdtem összeállítani (már több évvel ezelőtt megismerkedtem ezzel az alkalmazott nyelvészeti területtel, tanítottam is az egyetemen a témát), magam sem gondoltam volna, hogy a diszes gyerekek/felnőttek helyzetével kapcsolatban is hasznosnak érzem majd újra elővenni és egy más köntösben is átgondolni az ismereteimet. Akkor nyílt fel a szemem, amikor a rágalmazás és becsületsértés eseteire nyelvi példákat keresve Popper Péter, a közismert és elismert pszichológus saját gyermekkori visszaemlékezése került elém. Valójában a Nyitott Akadémia egyik reklámanyagában találtam rá néhány idézetre, a Szerelemről józan nappalon című kötetből: Popper először is az Ószövetségre utal, és felhívja a figyelmet arra, hogy már a mózesi időkben is súlyos bűnnek ítélték, ha valaki a másikat megszégyenítette úgy, hogy "arcába kergette a vért". Ezért akkoriban rettenetesen szigorú büntetés, megkövezés, tehát gyakorlatilag halál járt. Ebből kiindulva elgondolkodik azon, vajon kit hányszor szégyenítettek meg gyerekkorában, például az iskolában. És erre elmeséli a saját történetét. Volt egy tanára, aki 8 éven keresztül Birkának szólította: "Birka, gyere ki felelni!" S ő ezt egyszerűen megszokta... Kiment, és tovább hallgatta, hogy milyen "hülye". Az ő esetében ezeknek a megszégyenítéseknek pozitív kicsengése lett, ugyanis egy napon eljutott arra a pontra, amikor egyszerűen elhatározta, hogy majd az egyetemen megmutatja... - és mint tudjuk, meg is mutatta. Igen ám, de az ilyen mértékű sorozatos verbális bántalmazásokból nem mindenki tud ilyen emelt fővel kimászni. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül pedig milyen sokat szenvednek el akár osztálytársaktól, akár felnőttektől is hasonló komoly megaláztatásokat! Nem lehet rajta csodálkozni, ha sokuk tanulási problémáját pszichés gondok is tetőzik. 

Ha mindez napjainkban történne, a kis Popper (/anyukája) feljelenthetné a tanárát becsületsértésért: ugyanis a "Birka" megszólítás, illetve a "te olyan hülye vagy, fiam..." nyelvi aktusok nagy nyilvánosság (az egész osztály) előtt hangzottak el, s mindkettő olyan kifejezés, mely alkalmas a becsület csorbítására, az emberi méltóság megtépázására. Ez már túlmegy a véleménynyilvánítás szabadságán. 

Summa-summárum, fenti gondolataimmal arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár sokan nincsenek ezzel tisztában, de a nyelvi viselkedés (ha valamit így mondunk, vagy úgy mondunk...) akár büntetendő is lehet! Rágalmazásért és becsületsértésért 1 év, a gyűlöletbeszédért pedig akár 3 év letöltendő szabadságvesztés is kiszabható. (A gyűlöletbeszéd megint egy másik kategória, egy külön bejegyzés témája lehetne.)

Ilyesmikről is beszéltem ezen az ismeretterjesztő nyelvészeti előadáson.

Ne bántsuk egymást! Sehogy, semmilyen körülmények között! Szavakkal se. Mert a gyakran ismételt szavak elültetődnek, egy idő után egyre mélyebb érzéseket, az érzések gondolatokat, a gondolatok pedig cselekedeteket szülnek... (És az amerikai iskolapéldákig már nem szeretnék eljutni.)