Hallja, de nem érti?

2021.11.03

Nem mindegy, hogy a gyermek nem hallja, nem észleli, vagy nem érti a beszédet - a hallás, a beszédészlelés (idegen szóval: percepció) és a beszédmegértés ugyanis a beszédfeldolgozás különböző, egymásra épülő lépcsőfokai. Azért tartom szükségesnek, hogy ezzel a témával hangsúlyosan foglalkozzunk, mert egyes kutatások szerint az olvasási zavarok kétharmada mögött a beszédfeldolgozás problémái állnak.

1. eset: Halláscsökkenés, zavart beszédészlelés és -értés

A legvilágosabb a helyzet akkor, ha a hallásvizsgálat a gyermeknél hallásproblémát mutat. Nem öröm, de ez legalább egy egyértelmű vizsgálati eredmény, amelynek megvannak a maga terápiás vonatkozásai (adott esetben szurdopedagógiai segítséggel).

2. eset: Ép hallás, zavart beszédészlelés

Sajnos azonban bizonyos problémák fennállása esetén (és ilyen probléma lehet az olvasási nehézség, ill. zavar is) akkor sem dőlhetünk hátra, ha az audiológiai vizsgálat szerint a gyermek hallása ép. Ugyanis ettől még lehet rossz a beszédészlelése. Pl. nem tudja azonosítani, hogy "gép"-ről vagy "kép"-ről, "por"-ról vagy "bor"-ról volt szó, nem ismeri fel a különbséget a "hal" és a "hall" vagy a "kor" és a "kór" között. Előfordul, hogy a "görbe sörény"-ből "sörbe görény" lesz nála. Érzékelhetjük, hogy a beszédészlelés zavarai már komoly félreértésekhez is vezethetnek. Csak hogy a klasszikus példát idézzem: nem mindegy, hogy "idd ki a bilit" vagy "vidd ki a bilit" 😉 (a humor fél egészség 😊). A beszédészlelés zavarai az olvasás- és írástevékenységben is kiütköznek. Merthogy: az írott nyelv használatának elsajátítása a hangzó nyelvhasználat stabilitásának minőségén múlik.

3. eset: Halláscsökkenés, ép beszédértés

Természetesen felmerülhet Önökben az a kérdés is, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha a gyermek hallása sérült, mégis helyesen ért/értelmez. Hiszen ez is valós tapasztalatunk. Mondhatnám, hogy ez a jobbik eset..., de mégsem mondom. Mert ilyenkor az történik, hogy a gyermek ügyesen működteti a kompenzációs mechanizmusait. Támaszkodik például a szövegkörnyezetre, és a jól hallott információdarabok meg az előzmények alapján helyesen tölti ki a hézagokat. Van, amikor szerencséje van, máskor meg nincs szerencséje.

Mind a hallás, mind a beszédészlelés zavarával érdemes idejében törődni. Amennyiben a gyermek hallása ép, ennek ellenére olvasási, tanulási nehézségei akadnak, érdemes célzott beszédészlelési tesztet csináltatni egy logopédussal. Erre alkalmas a Magyarországon standardizált GMP-tesztcsomag. A hallásveszteséget nem feltétlenül lehet pótolni (bár ma már korszerű hallókészülékek állnak rendelkezésre, és ezek sokat segíthetnek), viszont a szeparált beszédészlelési részfolyamatok zavarai célzott nyelvi gyakorlatokkal jól rehabilitálhatók. Erre alkalmas az integratív diszlexia-terápia is.


A cikk végére pedig:

Ajánlom szíves figyelmükbe webáruházam folyamatosan bővülő kínálatát, ahol hamarosan egy hosszabb viedóelőadásban is beszélek majd erről a kulcsfontosságú témáról: mi az igazi probléma a "disz" hátterében, és hogyan segíthetnek gyermeküknek hatékonyan? Kövessék frissítéseimet!