Fejlődési eredmények - 1.

2022.02.04

A fenti címmel elindítok egy olyan sorozatot, amelyben időről időre egy-egy tanulóm fejlődésének részeredményeiről számolok be. A mostani bejegyzés egy 16 éves diszlexiás és diszgráfiás lányról szól, akivel szeptember végén kezdtünk el dolgozni, volt karácsonyi szünetünk, tehát körülbelül 4-5 hónapja jár hozzám elektronikus írástechnikát tanulni.

Meg kell mondjam, első találkozásunkkor nem kis riadalmat okozott a hosszú körmeivel... Ugyanakkor elég hamar rátalált egy számára megfelelő leütéstechnikára a mechanikus billentyűzeten, így történt, hogy maradtak a divatos körmök, meg ő is a fejlesztésben ;) Minden új gyermekkel szervezek egy soron kívüli személyes találkozót is, mielőtt megállapodunk arról, hogy belevágunk-e a közös munkába, vagy sem. Ezen a találkozón többek között felmérem a beszédészlelési és az olvasási teljesítményüket. Nem olyan hosszú és fárasztó tesztsorozattal, amivel a szakszolgálatban már úgyis találkoztak. Csak röviden, de annál célzatosabban. Akik olvasták már korábbi írásaimat, vagy meghallgatták a webáruházban elérhető előadásaimat, tudják jól, hogy a diszes problémák hátterében nagyon gyakoriak a beszédészlelési részfolyamatok zavarai, és ez ma már műszeres vizsgálatokkal is alátámasztott tény. Ezek közül is tipikus a beszédhang-diszkriminációnak (az egyes hangok egymástól való megkülönböztetésének) és a szeriális észlelésnek (azaz: a sorozatészlelésnek) a zavara. Erre a két területre fókuszálva állítottam össze olyan nyelvi tesztanyagot, amely illeszkedik a saját foglalkozásaim módszertanához, ill. betűtanítási üteméhez. Ezzel mérem fel tehát még "nyersen" a tanulókat, majd a fejlesztő program közepén és legvégén megismételem velük a tesztet. Ezen kívül egy rövid kis mesét olvastatok fel mindenkivel, amelyet a diszlexia-specifikus tünetek mentén elemzek. Választásom azért esett Az északi szél és a nap című népmesére, mert ez a szöveg gyakran használt nyelvészeti kutatásokban, mivel fonetikailag kiegyensúlyozott, vagyis a nyelvünkben előforduló valamennyi beszédhang és a leggyakoribb hangkapcsolatok szerepelnek benne. Ezeket a felméréseket azért tartom fontosnak, mert általuk konkrét visszajelzéseket adhatok pácienseimnek és szüleiknek is a fejlődés menetéről. 

Az olvasástesztben a következő hibatípusokat vizsgálom: 

  1. A hangzásban közeli hangok összekeverése (pl. zöngés-zöngétlen)
  2. A vizuális megjelenésükben hasonló betűk összekeverése (pl. b - d)
  3. Hangok, szótagok kihagyása, betoldása
  4. Értelmetlen, a szövegbe nem illő szavak felolvasása
  5. Szeriális hibázások (sorrendcserék) 
  6. Darabos olvasás (vagy szótagolós, de általában nem a szótagok határán akadoznak...)
  7. Gyakori ismétlések
  8. Feltűnő ritmushibák (pl. a szünetet a szó közepén tartja, nem a szavak között)

Az első féléves felmérés eredményei a szóban forgó tanulómnál a következők lettek:

Páciensemnek a program elején felvett olvasástesztjében mennyiségileg jóval több hibája volt (csaknem duplája a jelenleginek). A jelen felmérésben részben ugyanazok a hibatípusok jelentek meg, de kisebb arányban, másrészt egy nála nagyon markánsan jelen lévő hibatípusból (ami szeptemberben számszerűen a legtöbb hibázást tette ki az anyagában) most egyet sem produkált: ez a betűk, szótagok darabos összeolvasása volt (l. 6. pont). Ezen kívül a szeriális tévesztése is felére csökkent. Egyébként az anyukája már a 4. foglalkozásunkon megjegyezte, hogy ő úgy veszi észre, hogy lánya a gyakoribb szavakat már nem analizálva olvassa, hanem ránézésre, gyorsan asszociálva, ami számukra nagy újdonságnak számított. A tanulóm saját maga is megjegyezte egy-két hónap elteltével, hogy - saját elmondása szerint - sokkal gyorsabban megtalálja a betűket a billentyűzeten, amikor a barátaival leveleznek, mint korábban (természetesen még nem tud 10 ujjal vakon írni, de már most óriási előrelépésnek érzi, hogy nem kell a betűk formájának megfejtésével annyit bíbelődnie, feltűnő az időnyeresége). Ami még további, ha nem a legnagyobb öröm: a mostani felolvasáskor tudott figyelni a szöveg tartalmára is, és az utána feltett ad hoc szövegértést ellenőrző kérdéseimre tökéletesen megfelelt. Míg elmondása szerint a mesével való legelső találkozásakor fogalma sem volt róla, hogy mit olvasott! A legfrissebb előrelépésünk pedig, hogy kb. két hete elkezdett reflektálni a saját nyelvi teljesítményére. Felismeri és meg tudja fogalmazni, mi okoz neki problémát a nyelvhasználatban (szóban vagy írásban). Ez pedig metanyelvi tudatosság. 

Szívből gratulálok Neki az előmeneteléhez, és további kitartást, sok sikert és kellő megelégedést kívánok!