Az anyanyelv nemzetközi napja - február 21.

2022.02.21

Február 21-ét az UNESCO az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A Föld nyelveinek sajnos egy jó része (csaknem fele!) kihalóban van, tehát veszélyeztetett nyelv, pedig a nyelvi sokszínűség is nagyon fontos értéke világunknak. Az anyanyelv használata (használhatósága, használatának joga...) szorosan összefügg az identitásunkkal és az egyéni teljesítményünkkel (boldogulásunkkal) is. Ebben az írásban most csak az utóbbi tényezővel kívánok foglalkozni.

Minden gyermek azon a nyelven tud eredményesen tanulni, beilleszkedni egy közösségbe, amelyet anyanyelvként sajátított el, amelyet a legjobban ismer. Komoly hátránnyal indulnak az iskolában azok a kisdiákok, akik anyanyelvként valamilyen kisebbségi nyelvet beszélnek (pl. cigányt), hiszen az iskola által használt többségi nyelven nem fogják pontosan érteni a magyarázatokat, sokszor alapszavak jelentésével sincsenek tisztában, és rendkívül nagy erőfeszítésükbe kerül az is, hogy önmagukat kifejezzék. Ilyenkor hiába okos egy gyermek, nyelvi korlátai miatt gyengébben fog teljesíteni a tanulmányaiban. Emiatt nagyon könnyen butának stigmatizálódik. És aztán ez egy ördögi kör lesz, vagyis inkább megállíthatatlan zuhatag: csalódások érik, kinevetik, megalázzák..., a sok rossz tapasztalat után pedig egyre inkább el is hiszi magáról, hogy ő nem okos, nem ügyes, sőt, mi több, egy semmirekellő... Erre a problémára ebben az írásban nem fogok tudni megnyugtatóan reagálni, hiszen ez az egyénnél magasabb szintű - állami - szférákra tartozó kérdés, illetve feladat (a nyelvi jogokkal összefüggő többnyelvű oktatás, nyelvi felzárkóztatás etc. megteremtésének témája). Arra azonban fel tudom hívni a figyelmet, milyen fontos a megfelelő színvonalú (anya)nyelvi készség az iskolába lépéshez, s hogy mit tehet elsősorban az édesanya, tágabban pedig a gyermek közvetlen társas nyelvi környezete mindezért. Merthogy: azok a kisdiákok is komoly hátránnyal indulnak a tanulásban, akiknek ugyan az iskola által használt nyelv az anyanyelvük, csakhogy az ő hozzáférésük ehhez a nyelvhez korlátozott, nyelvi készségük alacsony színvonalú, gyenge.

Anyanyelv. Amint a szó összetétele is mutatja: "Az a nyelv, amelyet az ember gyermekkorában (elsőként, főként az anyjától) tanult meg, s amelyen rendszerint legjobban és legszívesebben beszél" (Magyar értelmező kéziszótár). Egy kicsit kiegészítve: nemcsak megtanult, hanem hozott magával... Hiszen kezdjük a legelején. Már magzati korban érhetik olyan anyai behatások a születendő gyermeket, amelyek következménnyel lesznek a nyelvelsajátításának minőségére, nyelvi készségére. És most nem is a genetikailag hozott betegségekről akarok beszélni, hanem bizonyos környezeti tényezőkről. Itt vannak például a teratogének. Ez egy görög szó, azoknak a hatásoknak az összességére használja az orvostudomány, amelyek veleszületett fejlődési rendellenességeket okoznak. A magzat fejlődése során beleszólnak annak genetikai állományába, és ez a nyom, amit ott hagynak, bizony maradandó. Például ilyen a nikotin- és alkoholfogyasztás. A kutatások szerint napi egy-két egységnél több alkohol elfogyasztása a terhesség alatt a megszülető gyermeknél nyelvi, memória- és tanulási zavarokhoz vezet (Zimbardo, 2017). Végigdohányozta a terhességét? Melegágya születendő gyermeke beszédzavarának, tanulási nehézségének, ADHD-jának (figyelemzavaros hiperaktivitás) (Button et al., 2005). De sajnos bizonyos gyógyszerek szedése, vagy adott esetben ennek fordítottja, a szükséges és megfelelő gyógykezelés elhanyagolása is okozhat komoly károkat. Az epilepsziára szedett valproinsav például verbálisintelligencia-csökkenést tud eredményezni (a "verbális" azt jelenti, hogy 'nyelvi'), ahogy egy kezeletlen cukor- vagy pajzsmirigybetegségnek is megjelenhetnek a nyomai a cseperedő gyermek fejlődésében (Swaab, 2013). A legkockázatosabb az első 12 (magzati) hét. De lépjünk tovább. Ne a bevitt (megevett, megivott, elszívott...) anyagokról, hanem a nyelvi környezetről beszéljünk. Milyen hangok veszik körül a magzatot, már az édesanya pocakjában? Tudták, hogy a csecsemőknek már a sírásmintázata is megegyezik annak a nyelvnek a dallammintázatával, amelyiket még pocaklakóként legtöbbet hallottak? (Igen, a babák már a 6. hónaptól teljesen kifejlett belső füllel rendelkeznek, benne a csiga nevezetű hallókészülékkel.) És arról ki hallott már, hogy az erős, hangos zajok, akár a televízióból kiszűrődő sorozatok csetepatéi, vagy a koncertek dínomdánoma, sőt, a házaspárok hangos veszekedései, kiabálásai is károsítják a magzat idegrendszerét, amelynek következménye lehet pl. egy sírós, vagy később dadogó gyermek? Ugyanakkor, ha megnyugtató zenéket hallgat várandóssága alatt az édesanya, pl. Mozartot vagy gregorián énekeket, az nyugtató hatással lesz rá, s csecsemőként ugyanezekre a dallamokra könnyebben álomba ringatható majd a baba (Doidge, 2016). A nyelvelsajátítást még az is befolyásolja, hogy császármetszéssel születik-e a gyermek. A kutatások ugyanis azt mutatják, hogy az oxitocin hormon felelős a másik ember hangjából kihallható érzelmek észleléséért, segíti a nyelvi hangsúlyok emocionális jelentésének megértését - ezáltal támogatólag hat arra, hogy az anya és gyermeke könnyebben megértse egymást, a későbbi életévekben pedig mindez befolyásolja a tágabb szociális interakciók alakulását (Swaab, 2013).

És még csak most érünk el oda, hogy megszületik a gyermek, aki tanulni kezdi az anya nyelvét, azaz, az anyanyelvét. Ha mind ez idáig ideálisak is voltak ehhez a feltételek, ám a születést követő első egy-két évben nem kap megfelelő nyelvi környezeti támogatást (tudatos nyelvi megtámogatást) a kis emberpalánta, bizony, a magával hozott, félig-meddig genetikailag kódolt nyelvi képessége magától nem fog tudni kibontakozni! Rengeteg további feltétel szükséges ahhoz, hogy 6 éves korunkra, mire iskolába lépünk, olyan nyelvi készség birtokába kerüljünk, amely lehetővé teszi számunkra eredményes tanulásunkat és későbbi sikeres boldogulásunkat az életben. És ennek jó részét az édesanya biztosít(hat)ja. Ez a téma azonban ismét messzire vezet, és kimeríti e cikk mennyiségi határait. Az életkoronkénti nyelvi fejlődésről szóló videó-előadásaimban beszélek róla részletesebben. Kísérjék figyelemmel webáruházam folyamatosan frissülő tartalmait, de előrendeléseket is fogadok az info@diszterapia.hu e-mail-címemen, amennyiben egy konkrét nyelvfejlődési korszak iránt érdeklődnek (újszülött és csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodás kor).

Ma pedig ünnepeljük együtt az anyanyelv nemzetközi napját, óvjuk és ápoljuk nyelvi örökségünket, és gondosan adjuk tovább az utókornak!


Hivatkozott irodalom

Button et al. 2005. Relationship between antisocial behavior, attentiondeficit hyperactivity disorder, and maternal prenatal smoking. British Journal of Psychiatry, 187, 155-160.

Doidge, Norman 2016. Hogyan gyógyul az agy? Budapest, Park Könyvkiadó.

Swaab, Dick 2013. Az agyunk mi vagyunk. Budapest, Libri Kiadó.

Zimbardo, Philip 2017. Pszichológia mindenkinek. Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. Budapest, Libri Kiadó.