A kutatók éjszakájára...

2021.09.24

A legtöbb intézményben ma ünneplik a kutatók éjszakáját. Rendhagyó módon idén kivételesen nem hangzó előadást tartok, hanem a valamikori doktori disszertációm téziseit osztom meg kedves olvasóimmal. Ugyanis a téma nemhogy elavulóban lenne, de talán időszerűbb, mint bármikor is volt...

Idézet az összegzésből:

"A jelen kutatás eredményei alapján levonható legfontosabb következtetéseink, hogy 1. a beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai rejtetten végigkísérhetik a felnőtt életet, ami feltehetőleg jelentős akadályokat állíthat az egyéni és társadalmi kibontakozás, a továbbtanulás és a munkaerőpiacra történő sikeres beilleszkedés útjába; 2. a tanítási-tanulási folyamatot felgyorsítani és megkönnyíteni igyekvő eljárások - mint pl. az interpretatív ismeretközlések előnyben részesítése és a spontán előadások háttérbe szorítása - az elképzelésekkel ellentétben nem teszik eredményesebbé a beszédfeldolgozást; 3. tapasztalataink szerint nagy szükség volna a beszédmegértésen alapuló jegyzetelési technika oktatására (akár már a középfokú oktatási intézményekben)."

A tézisek elolvashatóak az alábbi linkre kattintva:

https://docplayer.hu/141902365-Eotvos-lorand-tudomanyegyetem-bolcseszettudomanyi-kar-a-doktori-ertekezes-tezisei-gerliczkine-scheder-veronika.html