Integratív Diszlexia-terápia

Keveri a betűket? Kihagy, betold, sajátosan "átkölti" a szöveget?  

Lassan, darabosan olvas? Nem szeret olvasni, inkább a hallottakból él? 

Pedig értelmes, okos gyermek? 

Akkor az Integratív Diszlexia-terápia Neki való! 


Üdvözlöm a honlapomon!

Dr. Schéder Veronika vagyok, a magyar nyelvtudomány doktora, az Integratív Diszlexia-terápia, ill. Az olvasási készség integratív fejlesztése című akkreditált pedagógus-továbbképzés alapítója. 

Az országban egyedüliként tanítok tízujjas vakírást (gépírást) diszlexiásoknak és diszgráfiásoknak, gépírástanári diplomával és szakértő nyelvészként, saját fejlesztésű módszeremmel. 

Az alsó tagozatos gyermekek olvasástanulását a pedagógiában szintén egyedülálló, innovatív módon segítem. Programom a nagymozgások fejlesztésén alapul, a klasszikus balett mozgásformáival dolgozik. 

Szülők és szakemberek számára online kurzusokat, továbbképzéseket tartok.

Honlapom főmenüjéből részletesebben is megismerkedhetnek szakmai életutammal és munkamódszeremmel.

Blogbejegyzéseimet a https://diszlexia.blog.hu/-n is követhetik, ahol tematikusan rá lehet keresni egy-egy korábbi írásomra.


Olvasási zavar - integratív terápia

A fejlődési diszlexia


A fejlődési diszlexia (olvasási zavar) lényege

A diszlexiás gyermek idegrendszere az átlagostól egy kicsit másképp fejlődik. A saját testét, a teste egyensúlyi helyzetét, a látott alakokat, a beszédet, a beszéd részét képező egyes hangokat másként észleli, mint az átlagos fejlődésű gyermek. Előfordulhat, hogy a mozgását sem tudja korának megfelelően irányítani. Ezek a kis finom zavarok különböző módon kombinálódnak az egyes gyermekekben. Valakinél egyik-másik hiányzik, másnál ugyanaz a probléma dominánsabban jelentkezik. Nincs két egyforma gyermek. Ami viszont közös bennük: nagy nehézséget jelent számukra az olvasástanulás/olvasás. Olykor további akadályokkal is szembe kell nézniük, például az írás vagy a matematikai készség társult zavarával. Mindezekhez idővel pszichés, magatartás- és viselkedésbeli gondok is társulhatnak.

De ne tévesszük szem elől: azért, mert a diszlexiás gyermekek idegrendszerében a fenti zavarok fennállnak, más területeken jól, sőt, kiemelkedően teljesíthetnek! Az intelligencia sokféle. A boldogsághoz például az érzelmi intelligencia sokkal fontosabb, mint a könnyű olvasás... Önismereti intelligencia. Társas intelligencia. Érzékenység a művészetek iránt. A globális környezeti problémákra... Nagyon értékes emberek ezek a kis diszlexiások! Csak hát az iskolában nem a társas intelligenciát, hanem az olvasást osztályozzák... És ez mindent elronthat. Sajnos.

Gyakori tapasztalat, hogy a "diszes" gyermekek butának stigmatizálódnak az iskolában. Ettől is nagyobb baj, hogy ezt el is hihetik magukról. A családban a problémás gyermekké válhatnak. Pedig mindennek nem kellene így lennie... Az idegrendszer fejlődése, ha időben késve is, javíthat a helyzeten!

Röviden a programról


Mit kell tudni az Integratív Diszlexia-terápiáról?

A három legfontosabb jellemzője:

1. a diszlexiát okozó idegrendszeri zavar célzott korrekciója,

2. mozgalmas klasszikus balettes foglalkozások kicsiknek a padban ülés helyett,

3. nagyobbaknak a 21. századra reagáló tízujjas gépírás fejlesztő felhasználása.


Részletesebben:

"Látom - mondom - hallom - csinálom."

Az Integratív Diszlexia-terápia arra fókuszál, hogy:

- minél több érzékszerv legyen megdolgoztatva,

- mert így korrigálódnak az egyes részképességzavarok,

- és így tudják a legkönnyebben és legtartósabban memorizálni a betűket a gyerekek.

- Kicsit hasonlít a "finn csodaként" is emlegetett "jelenségalapú" tanításhoz, amitől a finn oktatási módszer közismerten annyira sikeres.


Mit jelent az, hogy integratív?

Egyszerre több érzékszerv irányából támogatjuk a tanulást:

- sokat mozgunk (a kicsikkel ehhez a klasszikus balett elemeit használjuk),

- mindezt gyakran zenére, dramatikusan, ritmusosan tesszük,

- mesés történetbe illesztjük a betűk újratanulását (hallásalapú feldolgozással),

- természetesen megfelelő vizuális szemléltetéssel,

- a nagyobbakkal számítógépes szövegbevitellel (az ún. tízujjas vakírással). Ez az írástechnika módszertanilag a beszédészlelést, a szavak hangokra bontását, a másolandó szövegen megjelenő betűk vizuális észlelését, az ujjak finom mozgásait, és a legfontosabbat, a mindezek közötti koordinációt, valamint az ütemes ritmusérzékelést fejleszti, tehát majdnem mindent, amit kell.

Várható eredmények


Hogyan hat? Mire számíthatnak egy tanítási év elteltével?

Több részképesség fejlesztése valósulhat meg egyszerre:

- a saját test megismeréséé (legyen képes a gyermek érzékelni és megnevezni a testrészeit),

- a mozgásészlelésé, az egyensúlyészlelésé,

- a térbeli tájékozódásé (biztonsággal tudja azonosítani az irányokat),

- a figyelemé,

- a vizuális észlelésé (ez a látott alakok felismerését jelenti),

- a beszédészlelésé (ez a hangok, hangkapcsolatok felismerése: pl. az egyes hangok megkülönböztetése, sorrendiségük azonosítása),

- a különböző érzékszervekből származó érzékelések összekapcsolásának képességéé: például, hogy egy beszédhang (hallási érzékelés) megfelel ugyanannak a betűnek (látási érzékelés),

- a nagy- és finommozgásoké (a finommozgások közé tartozik beszéd közben a szájmozgás, írás közben pedig az ujjak mozgása).

Ezek mind elengedhetetlen alapjai az olvasás és írás zökkenőmentes elsajátításának és későbbi automatikus használatának!


Foglalkozásaink

Az Integratív Diszlexia-terápia Program két korosztály számára készült: második-harmadik-negyedik osztályos kicsiknek, ill. ötödik osztálytól felfelé bárkinek.  

2-3-4. osztályosoknak

A fiatalabb korosztály olvasási készségének fejlesztését hallás útján feldolgozott mesével, és a meséhez kapcsolódó nagymozgásos gyakorlatok tanításával támogatjuk. 

Ebben a fejlesztési szakaszban a gyerekekkel feldolgozzuk az ábécé valamennyi betűjét úgy, hogy azokat a klasszikus balettból átvett, de leegyszerűsített mozdulatok segítségével az egész testükkel megformálják. Ennek következtében fejlődik a testtudatosságuk, a proprioceptív érzékelésük (a különböző testrészek testhez viszonyított érzékelése), az egyensúlyuk, a nagymozgás-koordinációjuk, a téri tájékozódásuk és az irányfelismerési képességük, a vizuális és a transzformációs észlelésük (utóbbi a hangok és a nekik megfelelő látott alakok/betűk összekapcsolási képességét jelenti). Ezek mind szükséges és elengedhetetlen feltételei az olvasás és írás zökkenőmentes elsajátításának, illetve későbbi készségszintű használatának. A diszlexiás gyerekek fejlődő idegrendszerét a mozgáson keresztül igyekszünk a helyes útra irányítani: a betűk alakjáról készült testi lenyomatok belső képét, érzetét rögzítjük bennük, hogy aztán később, a nagymozgások térbeli stabilizálódása után mindezeket az elemeket a síkba és a finommotorikumba (tehát kézmozdulatokba) is át tudjuk ültetni.

A betűkkel való foglalkozások sorrendje a tízujjas vakírás, más néven elektronikus írástechnika (röviden: gépírás) betűtanítási sorrendjét követi, így - ha szeretnék - a gyerekek könnyen be tudnak majd kapcsolódni a program második szakaszába is, ahová az idősebb korosztályt várjuk.


Gyakori kérdések:

  • Fontos-e, hogy balettos alkattal rendelkezzen a gyermek?

Nem, sőt, hajlékonynak sem kell hozzá lenni. Nagyon egyszerű kar-, láb- és testmozdulatokkal dolgozunk.

  • Kisfiúk is jelentkezhetnek?

Természetesen. Egyébként a balett nagyon szép izomzatot alakít ki, ami igazán férfias érték.

  • Ez akkor balettoktatás?

Nem, de a klasszikus balett alapgyakorlataival dolgozunk, s jó alapot, illetve kedvet teremthet a gyerekeknek a későbbi (vagy akár már a párhuzamos) balett-tanuláshoz.

5. osztálytól

Az idősebb korosztály számára kidolgozott módszerünk az alsósok programjának elvégzése nélkül, önmagában is igénybe vehető.

A nagyobbakkal már a mesés kerettörténet mellőzésével, de a balettelemek bizonyos mértékű megismertetésére továbbra is építve a számítógép billentyűzetén folytatjuk a fejlesztő munkát. Minden foglalkozáson saját testérzetbe dolgozzuk az egyes betűk formáját, majd a számítógép billentyűzetén mindig az éppen tanult betűre fókuszálva betűkapcsolási gyakorlatokkal rögzítjük az új (pontosabban régi-új) ismeretet. A számítógépen ütemre, hangosan betűzve írunk, támogatva ezzel a diszlexiás gyerekek gyengébben működő (esetleg hiányzó), pedig igen fontos részképességének, fonológiai tudatosságának a fejlesztését. A gyerekek megtanulják a tapintásra és a térérzékelésre támaszkodva az egyes betűk elhelyezkedését a számítógép billentyűzetén, így tekintetükkel írás közben a másolandó szöveget követhetik, nem kell a kezüket nézniük. Látom-hallom-mondom-tapintom-csinálom... típusú, sok érzékszerv bevonásával történő idegrendszeri stimuláció zajlik a minél pontosabb és tartósabb bevésődés érdekében.

Ismert, hogy a diszlexiás gyerekeknek gyakran az írás is nehezebben megy. A folyóírásuk gyakorta inkább a nyomtatott kisbetűk formáját veszi fel. Az elektronikus írástechnika elsajátítása számukra kivételes előnyt jelenthet, lehetővé teszi, hogy a tanórákon történő jegyzetelés során ne maradjanak le a társaiktól csak azért, mert ők lassabbak - inkább gyorsabbá is válhatnak a többieknél. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a számítógépes jegyzetelés, illetőleg a dolgozatok számítógépen történő elkészítése törvényileg is megengedett. Manapság pedig, amikor a számítógépek nélkül szinte elképzelhetetlen már a munka világában megállni a helyünket, a tízujjas vakírás technikájának birtoklása egyébként is igazi kincsnek számít.


Blogbejegyzések

Szakmai anyagok, hírek, aktualitások

2024 júniusától egy új lehetőséggel bővült az Integratív Diszlexia-terápia kínálati palettája: a tízujjas gépírás technikáját immár önálló időbeosztással is módotokban áll elsajátítani, videókurzus formájában. Ebben a bejegyzésben azt szeretném bemutatni, mi a különbség az online kontaktos foglalkozások és az önálló videós tanulás között, vagyis...

Ezeket a bejegyzéseimet a facebook-oldalamon olvashatjátok, követhetitek. Célom, hogy a lehető legtermészetesebb módon, lehetőleg ingyen és bérmentve, továbbá örömmel, jó hangulatban tudjatok otthon segíteni gyermekeiteknek az olvasástanulásban (és az olvasási készség fejlesztésében)! Kövessétek az írásaimat! 😉

Résztvevői visszajelzések


Lépjen velünk kapcsolatba!