Új csoportok 2023 januárjától!

2022.12.07

A 2022/23-as tanév 2. félévében a következő tanfolyamokból tudok még egy-egy csoportot indítani:

  1. gépírásoktatás diszlexiás, diszgráfiás és nem diszes gyerekeknek, fiataloknak - online formában;
  2. alsó tagozatos gyerekek mozgásos-mozgalmas olvasásfejlesztése - jelenléti formában;
  3. meseterápiás pedagógiai segítség szorongó disz...-es gyermekek számára - jelenléti formában.

Miért érdemes az Integratív Diszlexia-terápia programot választani?

  • Mert már meglévő tapasztalatok bizonyítják olvasásfejlesztő hatékonyságát, akár egy fél év elteltével is;
  • mert nem monoton, hanem mozgásos program gyermekük számára a fárasztó iskolai nap után;
  • mert minden szülővel rendszeres kapcsolatot tartok a munkánk során, folyamatos visszajelzéseket adva a gyerekekről, és mindent megteszek azért, hogy személyre szabott segítséget kapjanak!

Online gépírásoktatás 5. osztályos kortól - diszes és nem diszes gyerekeknek, fiataloknak.

Az olvasási készség fejlesztése alsó tagozatos, diszlexiás gyerekek számára.

Meseterápiás foglalkozások szorongó disz...-es gyermekeknek.