Adatvédelmi Szabályzat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a szabályzat az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (továbbiakban: Ügyfél) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ügyfél személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ügyfél adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is.

Az Ügyfél által megadott személyes adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és kizárólag az ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra. A honlap egyes szolgáltatásainak igénybevételét célzó szerződésekben az adatkezelés célja módosulhat, mely mindig az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

Ha az Ügyfél nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adatok megadása nélkül a böngészést befejezni.


Általános rendelkezések

1. Az Adatkezelő megnevezése: dr. Schéder Veronika, az Integratív Medicina Kft. képviseletében (utóbbi székhelye: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 56., fsz. 3., adószáma: 11496803-1-15.)

2. Az Adatkezelő elérhetőségei: lakcím: 4400 Nyíregyháza, Jég u. 6/i, e-mail:veronika.scheder@gmail.com, tel.: +36/20/3447879.

3. A személyes adatok: minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.


A személyes adatok forrása

1. Az Adatkezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyeket a www.diszterapia.hu weboldalon a Webshop-ban leadott megrendelések során gyűjt össze.

2. Az Adatkezelő az Ügyfélnek csak azokat az azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a kettejük közötti kommunikációhoz, ill. a digitális termék megrendelése/igénybevétele esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

3. Az Adatkezelő a személyes adatokat a törvény által előírt időtartamban kezeli. A személyes adatokat nem teszi közzé, és azok nem kerülnek át más országokba.


Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus üzenet/megrendelés befogadásához, teljesítéséhez.

2. Az Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása érdekében.

3. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.


Az adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

  • Jogi képviselet;
  • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek;
  • Könyvelés;
  • Követeléskezelés;
  • Marketing;
  • Számlázás.


A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év.

2. Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

3. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.


A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek az Adatkezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek az Adatkezelő és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikációnak és adott esetben megrendelésnek a feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A jelen Adatkezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruházrendszer);
  • Google Analytics (weboldal-statisztika).


Az Ügyfél jogai

A rendelettel (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletével) összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban (4400 Nyíregyháza, Jég u. 6/i) vagy e-mailben: veronika.scheder@gmail.com.

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén az Ügyfél panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.


A személyes adatok védelme

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi.

2. Az Adatkezelő technikai óvintézkedéseket tesz az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférés jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával kapcsolatban.


Cookie-k (sütik) kezelése

A honlap cookie-kat (sütiket) használ. Erről a honlap megjelenésekor a képernyő felső részén felugrik egy tájékoztató sáv. A honlapon történő böngészéskor kérjük, ennek tartalmát vegye figyelembe!


Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyek adatainak védelme

A www.diszterapia.hu weboldal nem 14 év alatti kiskorúak számára készült. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 14 év alatti gyermekekről személyes adatokat, igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók. Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személy adatainak kezeléséhez is, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.


Záró rendelkezések

1. Miután a webshop-ban kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket, és megrendelését elküldte, ezzel egyidejűleg az Ügyfél azt is megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat.

2. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Az új, frissített változat mindig a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek: 2021. szeptember 26.